Ms Trần Nguyễn Thanh Thanh

  • Thạc sĩ chuyên ngành Lý Luận và Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh tại Đại Học Southern Queensland , Úc.
  • Nguyên giảng viên Đại Học Văn Lang TP.HCM.
  • 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.