Ms Dương Thu

  • Tốt nghiệp Thạc sĩ giảng dạy tiếng anh tại Đại Học Victoria, Úc.
  • Nguyên giảng viên Đại Học Thăng Long, Hà Nội.
  • 7.5 IELTS tương đương với C1 Châu Âu.
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.